LÕI VAI

300.000 

Lõi vai tiếng anh là Oyster Blade Steak là phần thịt được pha lóc từ vùng thịt cổ của Bò. Có đặc trưng là giòn, ngọt vì có sợi gân xen giữa kéo dài từ phần thăn lưng và có nhiều mỡ dây xen kẽ, mịn đẹp nên cực kỳ thơm, béo ngậy mùi bơ và mềm.