Category Archives: Trang trại

Các bài biết về hệ thống trang trại của VUBeef

Trang Trại Đạt Tiêu Chuẩn Global G.A.P

Trang trại đạt tiêu chuẩn Global G.A.P        VUBeef là thương hiêu thứ hai tại Việt Nam có trang trại chăn nuôi bò được tổ chức Bureau Veritas – đại diện của tổ chức Global G.A.P tại Việt Nam chứng nhận là công ty sở hữu “Hệ thống trang trại chuẩn Global G.A.P”. Chứng […]