Sản Phẩm

Bò Nướng/ Áp Chảo

LÕI VAI BÒ ÚC

279.000 
279.000 
New

Bò Hầm

GẦU BÒ ÚC

279.000 

Bò Nướng/ Áp Chảo

DIỀM THĂN BÒ ÚC

279.000 

Bò Nướng/ Áp Chảo

BẮP RÙA BÒ ÚC(Lõi đùi)

279.000 
New
279.000 

Bò Nướng/ Áp Chảo

BẮP BÒ ÚC

255.000 

Bò Nướng/ Áp Chảo

THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC

379.000 
270.000 

Bò Nướng/ Áp Chảo

NẠC VAI BÒ ÚC

279.000 
279.000 

Bò Wagyu Nướng/ Áp Chảo

SƯỜN VAI BÒ WAGYU

1.250.000 

Bò Wagyu Xào

NẠC VAI BÒ WAGYU

550.000 

Bò Wagyu Nướng/ Áp Chảo

NẠC VAI WAGYU – Nướng

850.000 

Bò Wagyu Nướng/ Áp Chảo

GẦU BÒ WAGYU

850.000 
495.000 

Bò Wagyu Xào

LÕI ĐÙI BÒ WAGYU

550.000 

Bò Wagyu Hầm

LÕI MÔNG BÒ WAGYU

550.000 

Bò Wagyu Nướng/ Áp Chảo

LÕI MÔNG BÒ WAGYU-Nướng

850.000 

Bò Wagyu Xào

NẠM BÒ WAGYU

550.000 
495.000 

Bò Wagyu Hầm

DẺ SƯỜN WAGYU

495.000 

Bò Wagyu Nướng/ Áp Chảo

DẺ SƯỜN WAGYU -Nướng

1.250.000 

Tin Tức

video